-1

เครือซีพีมอบหน้ากากอนามัยเป็นสาธารณกุศลแก่สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เพื่อนำไปแจกจ่ายฟรีแก่โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนทั่วประเทศไทยใช้ป้องกันภัยโควิด-19

23 มิถุนายน 2563วันที่ 23 มิถุนายน 2563 –คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  เป็นผู้แทนโครงการ “โครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป” มอบหน้ากากอนามัยแก่สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเชียน เพื่อนำไปแจกจ่ายฟรีแก่โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนจำนวน 30 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งกำลังจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาและให้บริการแก่ประชาชนในสถานการณ์ที่โรคระบาดโควิด-19 ยังไม่หมดไป ทั้งนี้โดยมี  บาดหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียน ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

สำนักงานเจ้าคณะซาเลเซียน เป็นองค์กรนานาชาติซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์คาทอลิกและภราดาที่อุทิศตนทำงานเพื่อเยาวชน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา กิจการของคณะซาเลเซียนครอบคลุมงานด้านโรงเรียน ศูนย์เยาวชน วัด ศูนย์พัฒนา และอื่น ๆ