-1

หน้ากากอนามัยซีพีฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ส่งถึงมือมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเพื่อใช้ในงานอาสากู้ภัยและมอบผู้ด้อยโอกาสใช้ป้องกันโควิด-19

18 มิถุนายน 256318 มิถุนายน 2563 - คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งต่อความห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยจากโครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมคณะกรรมการมูนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กล่าวชื่นชมและขอบคุณเครือซีพีที่นำหน้ากากอนามัยมาแบ่งปันให้กับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสาธารณกุศล ที่มีภารกิจคือ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” การมอบหน้ากากอนามัยของซีพีแก่ปอเต็กตึ๊งคือการสนับสนุนภารกิจด้านการช่วยชีวิตของปอเต็กตึ๊งที่มีต่อสังคมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมูลนิธิฯ 110 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของซีพี คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยถือเป็นด่านแรก และเป็นทัพหน้าที่ต้องทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเบื้องต้น ก่อนจะถึงมือแพทย์ประจำโรงพยาบาล ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะต้องได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ และมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ยังช่วยเหลือนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไปได้อีกด้วยhttp://www.cp-enews.com/news/details/cpcsr/4328