-1

โรคหัวใจ : ภัยร้ายที่คร่าชีวิตได้อย่างเฉียบพลัน

14 เมษายน 2563

"โรคหัวใจ" เป็นอีกหนึ่งโรคที่คนไทยมีสถิติผู้ป่วยจำนวนมาก โดยพบว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ที่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประชากรโลกรวมทั้งในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2561 พบว่า มีจำนวนคนไทยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คน มีอัตราการเสียชีวิตถึง 20,855 คนต่อปี หรือชั่วโมงละ 2 คน  และมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

     จากข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี   2562 พบว่าคนไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมากถึง 35 ล้านครั้งต่อปี และพบว่าเกือบร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินและด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่มีจำนวนมาก  จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที