-1

เครียดนัก พักเอาไว้

10 เมษายน 2563

การระบาดของโรค COVID-19 สร้างความเครียด ความกลัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค ในด้านต่างๆเช่น กลัวการติดโรคจากคนอื่น มีความวิตกกังวลในเรื่องเสบียงอาหารอาจจะมีไม่พอในช่วงที่ถูกกักกัน อีกทั้งจำนวนผู้ป่วย และตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรค ยังคงมากขึ้นในแต่ละวัน การรับรู้ข่าวเหล่านี้ก่อเป็นเหตุให้เกิดความตระหนก ตื่นกลัว อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง อีกทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงปัญหาอื่นๆดังนี้
 • นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท

 • พฤติกรรมการรับประทานอาหารน้อยหรือมากผิดปกติ

 • รู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า เบื่อ ไม่อยากทำอะไร

 • บางคนดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดมากขึ้น

 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ ในระยะนี้อาการอาจกำเริบแปรปรวน สิ่งที่ควรทำ เพื่อลดความวิตกกังวล และความเครียด
 • ดูแลร่างกายและจิตใจ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ฝึกลมหายใจ สร้างสมาธิ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   บุหรี่ และสารเสพติด 
 • พูดคุยกับผู้อื่น แบ่งปันเรื่องที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล  ปรึกษา และคุยกับเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างระบบสนับสนุนที่ดีในครอบครัว
 • หางานอดิเรก   ทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบเป็นวิธีที่ดีในการช่วยผ่อนคลายความเครียด
 • เลือกฟังข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูล ข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลมาจากกระทรวงสาธารณสุข และหลีกเลี่ยงการรับข้อมูล และ ข่าวมากเกินไป หยุดพักจากการดู การอ่าน หรือการฟังข่าว ซึ่งทำให้เกิดความวิตก กังวลเพิ่มขึ้น
 • การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานที่บ้าน การกักกันตนเองในบ้าน อาจทำให้เกิดความเครียด ดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นส่วนสำคัญมากในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • ขอความช่วยเหลือ เมื่อไม่สามารถจัดการหรือรับมือกับความเครียด ความวิตก กังวล สามารถปรึกษาออนไลน์ สายด่วนสุขภาพจิตที่เบอร์ 1323 อีกช่องทางหนึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลStress and Coping, Coronavirus 2019 (COVID-19),  อ่านที่นี่  ข้อมูล 7/04/63Taking Care of Your Emotional Health, Emergency Preparedness and Response อ่านที่นี่ สืบค้นข้อมูล7/04/63คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak 12 มีนาคม 2563 แปลและเรียบเรียงโดย อ. นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านที่นี่ สืบค้นข้อมูล7/04/63โควิด-19กับสุขภาพจิต , กรมสุขภาพจิต อ่านที่นี่  สืบค้นข้อมูล7/04/63อย่ารังเกียจคนติดโควิด-19 อยู่บ้านตัวเองโรคแพร่มาไม่ได้,นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ่านที่นี่ สืบค้นข้อมูล 8/04/63